Hinnasto

HOITOAIKA (=hoitajan työaika) on maanantai – perjantai klo 7-17 välisenä aikana hoitosopimukseen merkittyjen aikojen välissä maksimissaan 9 tuntia/lapsi. Muista ajoista sovitaan erikseen kirjallisessa hoitosopimuksessa.

HOITOMAKSU on korvaus hoitosopimuksessa määritellystä hoidosta kaikkine lisineen. Hoitomaksu koostuu vanhempien omavastuuosuudesta sekä Kelan yksityisen hoidon tuesta. Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta, joka on 172,25 e/kk/lapsi; kuntalisästä, joka on Ylöjärvellä 225 e yli 3-vuotiaasta ja 275 e alle 3-vuotiaasta lapsesta. Perhe saattaa saada myös hoitolisää, joka on enintään 144,85 e/kk/lapsi. Kela maksaa tuet suoraan hoitajalle ja perhe maksaa hoitajalle tukien jälkeen jäävän omavastuuosuuden, joka on keskimäärin samaa luokkaa kuin kunnallisen päivähoidon hoitomaksu. Esikouluikäisen saamat tuet poikkeavat yllämainituista luvuista.

Sisaralennus on 50 e/kk perheen toisesta lapsesta.

KOKOPÄIVÄHOITO: kk-maksu, hoitoaika 5-9h, 650–850 €/kk. Hoitomaksuun vaikuttavat korottavasti hoitajan suorittama ammattitutkinto, pitkä työkokemus, erityisosaaminen ja paikalliset olosuhteet.

Esim. Alle 3v. lapsen kokopäivähoitomaksusta 

hoitomaksu – yksityisenhoidontuki – kuntalisä = vanhemmille jäävä osuus

eli esim. 700€ – 172,25€ – 275€ = 252,75€

Esim. Yli 3v. lapsen kokopäivähoitomaksusta, jossa perhe saa myös tuloihin perustuvaa hoitolisää

hoitomaksu – yksityisenhoidontuki – kuntalisä – hoitolisä = vanhemmille jäävä osuus

eli esim. 700€ – 172,25€ – 225€ – 74,35 = 228,40€

KOKOPÄIVÄHOITO: pv-maksu, hoitoaika 5-9h, 25–42€/pv

OSAPÄIVÄHOITO: kk-maksu, hoitoaika alle 25h/vk, 438€/kk

OSAPÄIVÄHOITO: pv-maksu, hoitoaika alle 5h, 20€/pv

TUNTIMAKSU: hoitoaika 1-2h, 15€/h

YLITYÖKORVAUS: jokaiselta alkavalta tunnilta, 15€/h

LAUANTAIKORVAUS: hoitoaika 5-9h, 60€/pv

PYHÄKORVAUS: hoitoaika 5-9h, 75€/pv

YLIMÄÄRÄINEN ATERIAKORVAUS: 6€/pv, 105€/kk

ERIKOISRUOKAVALIOKORVAUS: 8€/pv, 131€/kk

LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄ ERIKOISHOITO: 100–200€/kk

VUOROKAUSIMAKSU: arkisin, 90€/vrk

VUOROKAUSIMAKSU: viikonloppu/pyhä, 132€/vrk

TILAPÄINEN YÖKORVAUS: hoitoaika max 13h, 45€/yö

SÄÄNNÖLLINEN YÖHOITO: (päivä- tai puolipäivähoitomaksun lisäksi), 42€/yö

TILAPÄINEN ILTAHOITO: (päivä- tai puolipäivähoitomaksun lisäksi) klo 18 jlk, 14€/h

SÄÄNNÖLLINEN ILTAHOITO: (päivä- tai puolipäivähoitomaksun lisäksi) klo 18 jlk, 132€/kk

Lapsi toivotaan haettavaksi viim. klo 22 tai vasta aamulla, jotta lapsi saisi riittävän pitkän yhtäjaksoisen yöunen.

HOITOAJAN YLITTÄESSÄ säännöllisesti 9 tuntia, lisäkorvaus 55€/kk TAI 10 tuntia, lisäkorvaus 73€/kk

HOITOKULUT, jotka sisältyvät edellä mainittuihin hoitomaksuihin verohallituksen 2017 ohjeen mukaan 116,4€/kk jokaisesta hoidettavana olevasta lapsesta. Jollei lapsi ole viittä päivää viikossa hoidossa eli hoitoaika alle 25h/vk), käytetään kulukorvauksena 5,41€/pv.

Kelan ja kunnan suorittaessa palvelun tuottajalle hoitolapsesta yksityisen hoidon tukea erääntyy tuen osuus hoitomaksusta maksettavaksi viranomaisten maksukäytännön mukaan. VANHEMMAT VASTAAVAT koko hoitomaksusta myös siinä tapauksessa, että julkinen tuki poistuu tai vähenee hoitosopimuksen voimassaoloaikana.

Halutessa käyttää TAKUUMAKSUA maksuna käytetään kuukausimaksua, jonka vanhemmat maksavat hoitajalle hoitosuhteen alussa. Takuumaksu hyvitetään hoitosuhteen viimeisessä hoitomaksussa, jos hoitosuhde päättyy normaalisti irtisanomisajan jälkeen.

Hoitomaksu suoritetaan KUUKAUSIMAKSUNA, jos hoitopäiviä 14 päivää tai yli/kk ja PÄIVÄMAKSUNA hoitopäivien ollessa epäsäännöllisiä ja jäädessä alle 14pv/kk.

TUNTIMAKSUA käytetään ainoastaan tilapäisessä hoidossa, hoitoajan ollessa korkeintaan 1-2 tuntia kerrallaan. Tuntimaksu ei sisällä ateriaa.

YLITYÖKORVAUS peritään sovitun hoitoajan ylittävältä jokaiselta tunnilta ja se maksetaan lasta haettaessa.

VARAUSMAKSUA käytetään tilanteissa, joissa hoitaja varaa paikan lapselle kuukausia etukäteen. Varausmaksu on suuruudeltaan kuukauden hoitomaksu. Varausmaksua ei palauteta, mikäli hoitosuhde ei ala hoitajasta riippumattomasta syystä.

Hoitajalla on oikeus 1-3 pv PALKALLISEEN SAIRAUSLOMAAN. Oikeus koskee myös hoitajan lasten sairastumistapauksia. 3 päivän ylimenevältä sairausloma-ajalta ei suoriteta hoitomaksua, ellei hoitaja maksa ko. ajalta varahoitajalle. Hoitajan vapaapäiviltä ei suoriteta hoitomaksua, ellei lapsi ole hoitajan järjestämässä varahoidossa. Arkivapaapäivän hinta saadaan jakamalla vanhempien maksama maksuosuus 22:lla (oli kuukausi mikä tahansa).

ARKIPYHÄT esim. vappu, helatorstai ja itsenäisyyspäivä ovat hoitajalle palkallisia vapaapäiviä. Jos lapsi on silloin hoidossa, maksetaan kyseiseltä päivältä pyhäkorvaus (jokapäiväiseltä lapselta kuukausimaksun lisäksi). Juhannusaatto ja jouluaatto ovat myös palkallisia vapaapäiviä, kuten juhlapyhätkin.

HOITOMAKSUUN SISÄLTYY: Kokopäivähoidossa 3 ateriaa, yleensä aamupala, lounas ja välipala. Puolipäivähoitomaksuun sisältyy vain yksi edellä mainituista aterioista.

HOITOMAKSUUN EI SISÄLLY: Hoitolapsen erityisruoat, vaipat, ihovoiteet, lääkkeet, nenäliinat, tutit, tuttipullot eikä vaatehuolto.

 JOS HOITOMAKSU MYÖHÄSTYY sovitusta maksupäivästä, suoritetaan 20 €:n viivästymismaksu. Hoitomaksun laiminlyömistilanteessa voi hoitaja purkaa hoitosuhteen ilman irtisanomisaikaa.