Teija Paitula & Noora Niemelä (Haavisto)


  • yksityistä perhepäivähoitoa parityömallilla
  • ryhmässä paikkoja kahdeksalle lapselle – kummallakin hoitajalla omat neljä asiakaspaikkaa

Toteutamme perhepäivähoitoa parityöskentelynä Teijan kodissa Haavistolla. Tämä hoitomuoto antaa mahdollisuudet pienen ryhmän etuihin: syliin ja kodinomaiseen hoitoon. Se mahdollistaa kuitenkin myös ryhmän jakamisen, jotta lapset pääsevät tekemään oman ikätasonsa mukaisia asioita.

Hyvän perushoidon lisäksi lapset oppivat joka päivä uutta arkisissa asioissa. Oppimisessa hyödynnetään lähiympäristöä, luontoa ja vuodenaikojen vaihtelua. Pihamme jatkeena on  pieni metsä, jossa lapset saavat touhuilla päivittäin. Toimimme toinen toisiamme ja ympäristöämme kunnioittaen. Toiminnan suunnittelussa huomioimme ryhmän ikäjakaumaa ja kiinnostuksen kohteita. Pyrimme järjestämään jokaiselle lapselle mahdollisuuden uuden oppimiseen ja taitojensa kehittämiseen oman ikä­- ja taitotasonsa mukaisesti. Kasvu­- ja oppimisympäristö on virikkeellinen ja turvallinen.

Kiirettömiin hoitopäiviin kuuluu ulkoilua, laulua, leikkiä, liikuntaa, askartelua, satuja, loruttelua sekä tietenkin päivälepo ja terveellistä kotiruokaa. Otamme mielellämme vastaan myös toiveitanne ravitsemuksen suhteen.

Teija

  • Perheeseen kuuluu aviomies ja neljä lasta
  • Yksityinen perhepäivähoitaja vuodesta 2014
  • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Noora

  • Omia lapsia kaksi
  • Yksityisenä perhepäivähoitajana heinäkuusta 2016
  • Lähihoitaja (sairaanhoidon- ja huolenpidon osaamisala 2010, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala 2017)